انجمن مهندسی معدن مركز آموزش عالي شهید باکری مياندوآب
پنجره ای به سوی اعماق زمین اسرارآمیز زیر پایمان
درباره وبلاگ


به وبلاگ انجمن مهندسی معدن مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب خوش آمدید دبیر انجمن: علیرضا نوریان